Câu chuyện

TÂM & TƯỚNG

“Giá trị một đời người Tuỳ thuộc vào phẩm chất Mọi hạt giống đang nằm Trong chiều sâu tâm thức” (Bài tụng số 6 của Duy Biểu Học) Một lần, Tổng thống Mỹ, Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn… Read More TÂM & TƯỚNG

Câu chuyện

HÃY YÊU

Chúng ta hay nghe nói “động lực để thành công”, khi động lực đủ mạnh thì việc bạn có thông minh hay xinh đẹp hay không, chỉ là yếu tố phụ. Vì không phải ai cũng có động lực, nên nhiều người rất giỏi lại không thành công. Vì họ chẳng cố gắng hết được… Read More HÃY YÊU